Pilota

Gennaro Romano

Palmares

  • Nato il 14-06-1990
  • Nato a Aversa
  • Numero di Gara 69
  • Moto Yamaha
  • Team Bike Center